Aktualności

Zmiana składu Zarządu

22 kw. 2020

Uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników ENTE Sp. z o.o. z dniem 16 kwietnia 2020 r. na stanowisko Prezesa Zarządu powołany został Pan Michał Mental, zastępując dotychczasowego Prezesa Zarządu Pana Grzegorza Kamińskiego.