Monitoring maszyn ciężkich

AWIA Machines

Kompleksowy system monitorowania maszyn ciężkich AWIA Machines gwarantuje pełną kontrolę nad flotą maszyn i optymalizację kosztów związanych z ich utrzymaniem. Dzięki jego zastosowaniu możliwy jest monitoring zużycia paliwa, a także optymalizacja kosztów związanych z zatrudnieniem operatorów maszyn oraz kosztów dotyczących utrzymania maszyn w pełnej sprawności. Budowa systemu jest modułowa. Jego konfiguracja oraz zakres udostępnianych funkcji w dużej mierze zależy od wymagań Klienta i może być dostosowany do Jego potrzeb.

Koncepcja działania

Rozwiązanie działa w oparciu o urządzenie komunikacyjne, które zbiera dane z odbiornika GPS (prędkość, pozycja geograficzna) oraz innych czujników rozmieszczonych na maszynie (sonda poziomu paliwa, czujnik obrotów silnika, magistrala CAN itp.) i przesyła je za pośrednictwem bezprzewodowej sieci GSM do serwera, na którym są przechowywane informacje o maszynach.

icon
AWIA Machines

Elementy składowe

 • wyposażona w moduł GPS i modem GSM

 • m.in. sonda paliwa, czujnik obrotów silnika, czytnik kart RFID lub pastylek, interfejs magistrali CAN

 • wyświetla i prezentuje dane pomiarowe przesłane z urządzeń zainstalowanych na maszynach w formie czytelnej dla użytkownika
 • poza monitoringiem on-line standardowych parametrów (GPS, zasilanie, stacyjka, prędkość) i wizualizacją położenia pojazdów na mapie, umożliwia również prezentację danych na wykresach oraz na przygotowanych, zgodnie z potrzebami Klienta, raportach
Gwarancja niezawodności

Świadectwa i certyfikaty

świadectwo homologacji typu WE Ministerstwa Infrastruktury na zgodność z dyrektywą 2004/104/WE

świadectwo zgodności z normą PN-S 76020

opinia techniczna potwierdzająca spełnienie praktycznych wymagań w zakresie skuteczności zabezpieczenia w klasie standardowej (STD) wydana przez Przemysłowy Instytut Motoryzacji

Funkcjonalność systemu

 1. Prezentacja aktualnej oraz historycznej lokalizacji maszyn na mapie cyfrowej
 2. Pomiar czasu eksploatacji maszyn
 3. Rejestrowanie czasu pracy kierowcy/operatora
 4. Informacja o przejazdach przez zdefiniowane strefy
 5. Monitoring zużycia oraz ubytków paliwa, rejestrowanie tankowań
 6. Pomiar parametrów eksploatacyjnych maszyn, m.in. obroty silnika, prędkość, napięcie akumulatora
 7. Terminarz realizacji czynności serwisowych
 8. Generowanie raportów i wykresów

Pobierz broszurę

broszura Pobierz broszurę
Kontakt

Masz pytania dotyczące oferty, zamówień lub sprzedaży?

Zadzwoń +48 32 33 82 200

lub napisz do nas na marketing@ente.com.pl