Elektroniczna platforma e-medyczna

Termin realizacji projektu:
01.02.2007 r. - pierwotna data zakończenia 31.01.2011 r.

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UE W RAMACH 6. PROGRAMU RAMOWEGO PRIORYTET 3 NANOTECHNOLOGIA I NANONAUKA, MATERIAŁY WIELOFUNKCYJNE ORAZ NOWE PROCESY I URZĄDZENIA PRODUKCYJNE

Tytuł projektu

CUSTOM-IMD – SME supply chain integration for fully customizable medical implants, using new biomaterials and rapid manufacturing technologies to enhance the quality of life for UE Citizens

Celem projektu było stworzenie elektronicznej platformy e-medycznej, która umożliwiała zarządzanie on-line procesem produkcji dedykowanych implantów medycznych, rozpoczynając od zbierania danych pacjentów, poprzez projektowanie poszczególnych elementów, kończąc na dostarczeniu do szpitala wysterylizowanych, gotowych do wszczepienia implantów. Platforma zawiera specjalny protokół w celu zapewnienia poufności danych osobowych pacjentów jak i całego procesu.