Klaster Nowoczesnych Systemów Transportowych

Termin realizacji projektu:
01.09.2013 - 31.01.2015 r.

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2007-2013

ENTE Sp. z o.o. we współpracy ze Stowarzyszeniem Nostra

realizowało projekt, którego celem było przede wszystkim wspomaganie transferu wiedzy, technologii i innowacji z branży kolejowej w województwie śląskim.

Realizacja projektu pozwoliło na rozwój w branży i zacieśnianie współpracy pomiędzy różnymi sektorami gospodarki.