Perymetryzacja lotnisk

Termin realizacji projektu:
07.12.2010 r. - 06.12.2012 r.

PROJEKT STANOWI PRACĘ NAUKOWĄ FINANSOWANĄ ZE ŚRODKÓW NA NAUKĘ W LATACH 2010-2011 JAKO PROJEKT ROZWOJOWY

Tytuł projektu

Opracowanie demonstratora technologii na potrzeby wykonania prototypu systemu monitorowania lotnisk

ENTE Sp. z o.o. we współpracy z Wojskową Akademią Techniczną realizowało projekt rozwojowy z obszaru obronności i bezpieczeństwa państwa.

Celem projektu była konstrukcja demonstratora technologii systemu monitorującego krytyczne elementy infrastruktury portów lotniczych wraz z opracowaniem procedur bezpieczeństwa dla infrastruktury monitorującej oraz innowacyjnego w warunkach krajowych rozwiązania pozwalającego na weryfikację tożsamości pasażerów na bazie identyfikacji cech biometrycznych. System dodatkowo zawierał moduł wspomagający działania dyspozytorskie w sytuacji wystąpienia działań kryzysowych, zintegrowany z systemami dyspozytorskimi Centrum Powiadamiania Ratunkowego.