Logo Ente

CustomIMD

0
0
0
s2sdefault

Konsorcjum projektu Custom IMD przedstawia nową platformę e-medyczną zawierającą protokół anonimizacji danych pacjentów.
Platforma ta umożliwia integrację pomiędzy różnymi ośrodkami uczestniczącymi w produkcji dedykowanych implantów. Osiągnięte wyniki zostaną przedstawione podczas 7-go spotkania uczestników Projektu, które odbędzie się w Polsce.

Tarnowskie Góry (Polska), 23-24 września 2010r.

Konsorcjum europejskiego projektu badawczo-rozwojowego w dziedzinie technologii przemysłowych do produkcji w pełni dostosowanych implantów medycznych - Custom IMD, opracowało platformę do zarządzania on-line całym procesem produkcji, poczynając od zbierania danych pacjentów, poprzez projektowanie poszczególnych elementów, aż do  dostarczenia do szpitala wysterylizowanych, gotowych do wszczepiania implantów. Podążając za najnowszymi trendami w e-medycynie, opracowana przez konsorcjum platforma zawiera specjalny protokół w celu zapewnienia poufności danych osobowych pacjentów w trakcie całego procesu.

Uzyskane  wyniki zostaną przedstawione, podczas siódmego spotkania uczestników projektu Custom IMD, które odbędzie się w Tarnowskich Górach w najbliższy czwartek i piątek, 23 i 24 września.

Opracowane głównie przez spółkę ENTE z Gliwic ( www.ente.com.pl ) narzędzie, tj. elektroniczna platforma EMID.PM pozwalająca na współpracę umożliwiającą integrację centrów medycznych i przemysłu, zapewnia wytwórcom bezpośredni dostęp do kluczowych danych uzyskanych dla konkretnego pacjenta, niezbędnych do poprawnego wykonania implantu.

Zarówno elektroniczna platforma jak i stosowane techniki produkcyjne gwarantują doskonałe dostosowanie wyprodukowanych wyrobów medycznych do indywidualnych cech fizycznych każdego pacjenta. Stworzony system obejmuje także zarządzanie całością logistyki, a w szczególności koordynuje  działania pozwalające na dostarczenie do klinik wytworzonych implantów, tj. implantu międzykręgowego, płytki czaszki lub implantu zębowego, w krótkim czasie.

"Spotkaliśmy się z sporym zainteresowaniem e-platformą ze strony rynku stomatologicznego w Polsce.", mówi Adam Konieczny, kierownik projektu w firmie ENTE. "Jest to narzędzie, które ułatwia komunikację i ułatwia współpracę klinik protetyki dentystycznej z laboratoriami zajmującymi się projektowaniem", dodaje.

Komunikacja odbywa się za pośrednictwem zabezpieczonego serwisu on-line. Każdy z klientów, można powiedzieć e-współpracowników, może z niego korzystać, w dowolnym czasie, za pośrednictwem dowolnego typu połączenia z Internetem, co umożliwia i ułatwia integrację i komunikację w całym łańcuchu wytwórczym. W celu zapewnienia zgodności z przepisami ochrony danych osobowych, system wykorzystuje zaakceptowany protokół szyfrowania, zapewniając prywatność pacjentom. Ponadto należy dodać, że jedynie niezbędne dane są przekazywane do celów  wytwórczych.  Określone (wybrane) informacje są dostępne tylko dla tych partnerów, którzy wykorzystują je w swojej części procesu wytwórczego.

Biokompatybilność i sterylizacja

Innymi ciekawymi informacjami, które zostaną przedstawione w trakcie spotkania w Polsce, są dane dotyczące bezpieczeństwa materiałów używanych do produkcji implantów projektowanych w ramach projektu Custom IMD.

Badania in vitro przeprowadzone przez LasMed (Politechnika Łódzka - http://mitr.p.lodz.pl/biomat/overview.html), potwierdzają odpowiednią biozgodność polimeru PEEK wykorzystywanego do produkcji implantu czaszkowego, stopów tlenków aluminium i cyrkonu, przeznaczonych do uzupełnień protetycznych oraz TPU (termoplastycznego poliuretanu), z którego wytwarzane są implanty międzykręgowe. Wszystkie te materiały mogą być przetwarzane w technologii przyrostowego wytwarzania (additive manufacturing) lub formowania wtryskowego, które nie zmieniają biozgodności tych materiałów, a co za tym idzie, znacznie eliminują ryzyko odrzucenia implantu.

"W celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkie testy są przeprowadzane zgodnie z międzynarodowymi standardami. Na podstawie uzyskanych wyników  można wnioskować o braku długoterminowych skutków ubocznych spowodowanych przez umieszczenie implantów  w organizmie”, tłumaczy Alicja Olejnik, ekspert w dziedzinie oceny biozgodności in-vitro w LasMed.

W celu zapewnienia sterylności implantów LasMed stosuje technikę sterylizacji radiacyjnej z wykorzystaniem napromienienia wiązką elektronów lub promieniowaniem gamma.

Implant płytki czaszkowej wykonany jest z PEEK-u oraz kompozytów na bazie polimerów biodegradowalnych zawierających odpowiednio przygotowany fosforan wapnia. Odpowiednio dobrany skład materiałów pozwala na szybką regenerację tkanek po zabiegu implantacji oraz wpływa na  przyspieszenie wzrostu kości..

"Proces sterylizacji jest równie ważny w całym procesie jak wszystkie inne kroki wytwarzania implantu. Wybrana metoda sterylizacji biomateriałów, które mają ulegać biodegradacji w organizmie z odpowiednia szybkością, nie może zmieniać własności tego materiału", mówi Radosław Wach, specjalista w dziedzinie sterylizacji biomateriałów polimerowych w LasMed.

O Projekcie CUSTOM IMD

Custom IMD jest europejskim konsorcjum badawczym, którego celem jest zbudowanie przełomowej technologii wytwarzania i dostarczania dedykowanych implantów. Implanty te będą projektowane, produkowane, sterylizowane i dostarczane do odbiorcy w ciągu 48-u godzin od momentu złożenia zamówienia, będą one ściśle spełniały wymagania przed nimi stawiane oraz będą doskonale dostosowane do cech fizycznych danego pacjenta.


Główne działania projektu obejmują badania związane z rozwojem nowoczesnych biomateriałów, a także wykorzystanie technologii szybkiego wytwarzania (rapid manufacturing). Badania dotyczą wytworzenia implantu ubytku czaszki, dysku międzykręgowego oraz implantów dentystycznych.


Prace konsorcjum utworzonego przez 23 partnerów z siedmiu krajów europejskich koordynowane są przez Ascamm Foundation (Barcelona, Hiszpania) - http://www.ascamm.com/en/. Czteroletni projekt rozpoczął się w 2007 roku, a jego budżet planowany jest na 9,8 mln euro z czego około 50% jest finansowane przez Komisję Europejską w ramach Szóstego Programu Ramowego na badania i rozwój.
W celu uzyskania dalszych informacji, proszę odwiedzić www.customimd.eu.

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Ok