Logo Ente

Deklaracja polityki jakości

Wykorzystując fachowość załogi wraz z jej doświadczeniem staramy się produkować wyroby i świadczyć usługi z zakresu projektowania, produkcji, integracji i serwisu urządzeń elektronicznych, telekomunikacyjnych, automatyki przemysłowej oraz systemów informatycznych, zaspakajając wymagania naszych Klientów i tworząc silną pozycję naszego przedsiębiorstwa na rynku krajowym i zagranicznym.

*

Dobra praca każdego z nas przekłada się na jakość i koszt produktu lub usługi i ma wpływ na zadowolenie i zaufanie naszych Klientów.

*

W związku z tym Zarząd Firmy przyjął działania zmierzające do wdrożenia i stosowania na każdym stanowisku Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2009 oraz publikacji AQAP 2110:2009.

*

Wdrożenie tego systemu zapewnia, że poprzez nowoczesne zarządzanie i innowacyjność rozwiązań oraz odpowiednią jakość naszej pracy będziemy w pełni zaspokajać potrzeby naszych Klientów i osiągniemy wysoki poziom ich satysfakcji ze współpracy z naszą Firmą.

*

Gwarantem realizacji powyższej polityki jest osobiste, bezpośrednie zaangażowanie się Najwyższego Kierownictwa we wdrażanie, utrzymywanie i doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

 

 

Prezes Zarządu ENTE Sp. z o.o. Grzegorz Kamiński
Gliwice, 24.11.2014