Logo Ente

Jakość i środowisko

ENTE Sp. z o.o. specjalizuje się w projektowaniu systemów, urządzeń oraz oprogramowaniu z zakresu elektroniki, informatyki i automatyki. Zaprojektowane przez naszych inżynierów rozwiązania z powodzeniem znajdują zastosowanie w transporcie kolejowym i drogowym, przemyśle, górnictwie, obronności, telekomunikacji, medycynie oraz dystrybucji. ENTE Sp. z o.o. jest wykonawcą zaawansowanych technologicznie systemów, integratorem wszystkich procesów począwszy od projektowania, produkcji, kontroli jakości, wdrożenia, a skończywszy na serwisie.

Pragniemy dostarczać wyroby na najwyższym poziomie jakościowym, bezpieczne dla użytkownika w całym cyklu życia oraz gwarantujące spełnienie wymagań i oczekiwań wszystkich naszych klientów, tworząc silną pozycję naszego przedsiębiorstwa w kraju i za granicą.

Aby tego dokonać, Zarząd ENTE Sp. z o.o. przyjął działania zmierzające do wdrożenia i stosowania na każdym stanowisku Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem zgodnego z wymaganiami norm PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN 14001:2015 oraz standardu ISO/TS 22163:2017.

W związku z powyższym podejmujemy się realizacji następujących celów jakościowych oraz środowiskowych:
• postępujemy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami prawnymi oraz wymaganiami wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem,
• zapobiegamy błędom produkcyjnym oraz awariom naszych systemów i urządzeń stale doskonaląc procesy wytwórcze oraz inwestując w park maszynowy,
• uznajemy sugestie, najlepsze praktyki oraz doświadczenia zgłaszane przez klientów, dostawców oraz pracowników,
• budujemy świadomość pracowniczą w obszarze zarządzania jakością i środowiskiem poprzez uświadomienie wpływu wykonywanej przez nich pracy na jakość i środowisko,
• starannie dobieramy i okresowo oceniamy dostawców materiałów i usług,
• identyfikujemy aspekty środowiskowe związane z naszą działalnością oraz zarządzamy tymi aspektami,
• ograniczamy negatywny wpływ na środowisko substancji chemicznych stosowanych w naszych produktach oraz procesach produkcyjnych, stosując się do wymagań dyrektywy RoHS • przeciwdziałamy zanieczyszczeniom środowiska związanym z naszą działalnością, ograniczając poziomy emisji do powietrza oraz ilości wytwarzanych odpadów,
• prowadzimy segregację odpadów produkcyjnych oraz przekazujemy je wyspecjalizowanym podmiotom, które zajmują się ich odzyskiem i recyclingiem,
• prowadzimy edukację proekologiczną wśród naszych klientów oraz dostawców,
• jesteśmy otwarci na uwagi środowiskowe stron zainteresowanych w sprawach dot. oddziaływania na środowisko przez ENTE Sp. z o.o. w związku z prowadzoną działalnością, • monitorujemy realizację celów jakościowych i środowiskowych,
• stale doskonalimy System Zarządzania Jakością i Środowiskiem dzięki wynikom auditów, przeglądów procesów oraz na podstawie wniosków od właścicieli procesów.

W/w elementy stanowią dane wejściowe do procesu przeglądu zarządzania. Powyższa Polityka Jakości i Środowiskowa została zakomunikowana w organizacji i podlega systematycznemu przeglądowi pod względem przydatności i aktualności. Gwarantem realizacji powyższej polityki jest osobiste, bezpośrednie zaangażowanie się Najwyższego Kierownictwa ENTE Sp. z o.o. we wdrażanie, utrzymywanie i doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem.

Prezes Zarządu ENTE Sp. z o.o.

Uwagi środowiskowe stron zainteresowanych.
W celu wskazania potencjału doskonalenia prosimy strony zainteresowane o przekazywanie uwag środowiskowych w sprawach dot. oddziaływania na środowisko przez ENTE Sp. z o.o. w związku z prowadzoną działalnością.
Osoba do kontaktu:
Pełnomocnik ds. ZSZ
e-mail: pzsz@ente.com.pl
tel: 32 338 22 00

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Ok