Logo Ente

Polityka personalna

W ENTE ludzie są najważniejsi i temu założeniu poświęcona jest w całości polityka personalna firmy. Świadomość konieczności budowania przyjaznej atmosfery pracy w ENTE wynika bezpośrednio z przyjętego przez Zarząd Spółki założenia, które brzmi, iż to pracownicy są najcenniejszym zasobem firmy, siłą napędową jej funkcjonowania. Atmosfera nie zależy jednak tylko od działań Zarządu, ale od chęci, wysiłku i osobistego zaangażowania każdego, kto podejmuje pracę w firmie.

Celem priorytetowym polityki personalnej jest budowanie zaangażowania pracownika w życie firmy. Jest to świadomość każdej zatrudnionej osoby, co do znaczenia jej własnego wkładu pracy w funkcjonowanie ENTE, chęć pozostania w niej oraz przyczyniania się do jej sukcesu. Jest to pozytywne wyrażanie się o firmie i w końcu duma z pracy właśnie w tej, a nie innej Spółce.

O przyjęciu powyższego celu polityki personalnej zadecydowało przekonanie Zarządu, że tylko dobrze poinformowany, zaangażowany, mający poczucie wspólnych dążeń pracownik, podejmuje decyzje gwarantujące osiąganie wyznaczonych celów strategicznych firmy.

Niezbędnym warunkiem zaangażowania pracowników jest przejrzystość i zgodność zasad oraz wartości, na których opiera się kultura organizacyjna Spółki.

Tworzenie optymalnych warunków na stanowiskach pracy, atrakcyjne i adekwatne do wkładu pracy wynagrodzenie oraz możliwość korzystania z pakietu socjalnego, w tym Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, to przejaw troski
Zarządu o zapewnienie pracownikom stabilizacji. Ponadto, karta Benefit oraz opieka medyczna w postaci pakietu Medicover ma zapewnić pracownikom bezpieczeństwo oraz komfort w trakcie pracy i wypoczynku.

Z kolei dbałość o wewnętrzną komunikację, relacje między pracownikami i przyjazną atmosferę ma prowadzić do wytworzenia poczucia przynależności i identyfikacji z firmą. Dzięki możliwości wykazania się inicjatywą i przedsiębiorczością, które wspiera Zarząd, pracownik uzyskuje poczucie zaangażowania i realnego wpływu na działania podejmowane w Firmie.

Zarząd ENTE dokłada wszelkich starań, aby pracownicy mieli możliwość ustawicznego doskonalenia się oraz rozwoju własnych kompetencji.

 

 

 

 

 

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Ok