Logo Ente

Siedziba spółki

ENTE Sp. z o.o.
ul. Gaudiego 7
44-100 Gliwice

tel.: +48 32 33 82 200
fax: +48 32 33 82 210
email: ente@ente.com.pl

NIP: 631-230-21-68
REGON: 277230580

Oddział

ENTE Sp. z o.o.
ul. Barlickiego 18
44-100 Gliwice

tel.: +48 32 33 82 200
fax: +48 32 33 82 210

Serwis

tel.: +48 32 33 82 234
fax: +48 32 33 25 560

Zgłaszanie incydentów:
serwis@ente.com.pl

Ochrona danych

email: ente@ente.com.pl
tel.: +48 32 33 82 200

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji odpowiedzi na moje zapytanie.
Wyświetl pełną treść zgody.

 

 Wykonawca oświadcza, iż informacje o których mowa w art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (DZ.Urz.UE.L.nr 119) znajdują się na stronie internetowej -  klauzula informacyjna. Zamawiający jest zobowiązany do przekazania ww. informacji każdej z osób wskazanych w Umowie, której dane osobowe Wykonawca będzie przetwarzać jako ich administrator.

Wykonawca oświadcza, iż informacje o których mowa w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (DZ.Urz.UE.L.nr 119) znajdują się na stronie internetowej -  klauzula informacyjna.

 

ENTE Sp. z o.o.

Siedziba główna spółki
ul. Gaudiego 7, 44-100 Gliwice

Oddział
ul. Barlickiego 18, 44-100 Gliwice

Biuro Zarządu:
tel.: +48 32 33 82 200
fax: +48 32 33 82 210

Serwis:
tel.: +48 32 33 82 234
fax: +48 32 33 25 560

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Ok