Logo Ente

Zarząd

Michał MentalPrezes Zarządu.

Pan Michał Mental jest absolwentem Politechniki Śląskiej w Gliwicach, którą ukończył na Wydziale Elektroniki, uzyskując
w roku 1998 tytuł magistra inżyniera telekomunikacji. Posiada wieloletnie doświadczenie menedżerskie w branży IT
oraz w nadzorowaniu i realizacji projektów informatycznych, z dziedziny automatyki, telematyki drogowej i inżynierii ruchu.

Od 2000 roku jest związany z Grupą Kapitałową WASKO, a od 16 kwietnia 2020 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu ENTE Sp. z o.o.

Patrycja Bielińska-Grotthuss, LL.M.Wiceprezes Zarządu.

Pani Patrycja Bielińska-Grotthuss jest prawnikiem, posiada tytuł zawodowy radcy prawnego oraz tytuł Master of Laws
(LL.M. in International Commercial Law). Ukończyła studia magisterskie i doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Jest absolwentką studiów podyplomowych z Prawa Konkurencji w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, a także z Prawa Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie prawnym w zakresie zawierania i realizacji kontraktów w sektorze elektroniki, automatyki i IT, jak również kontraktów z branży budowlanej w obszarze projektowania i budowy sieci telekomunikacyjnych.

Pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu ENTE Sp. z o.o. od 1 lipca 2020 r.


Jarosław KrzykCzłonek Zarządu.

Pan Jarosław Krzyk jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, na którym ukończył Kierunek Zarządzania i Marketingu, a także studiów podyplomowych w zakresie zarządzania finansami przedsiębiorstw. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w zarządzaniu spółkami działającymi w branżach IT, budowlanej i produkcji przemysłowej. W zakres Jego kompetencji wchodzą działania związane m.in. z restrukturyzacją firm, rozwijaniem spółek typu start-up oraz zarządzaniem podmiotami o profilach usługowym, produkcyjnym i handlowym.

Pełni funkcję Członka Zarządu ENTE Sp. z o.o. 1 lipca 2020 r.

 

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Ok