Logo Ente

Zarząd

Grzgoz Kaminski

Grzegorz Kamiński – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny.

Urodzony w 1977 roku, jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej, którą ukończył na Wydziale Elektroniki i Telekomunikacji, uzyskując w 2001 roku tytuł magistra inżyniera, a także Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie w 2008 roku ukończył Podyplomowe Studia Menadżerskie oparte na strukturze MBA.

Od 2000 roku związany z Grupą Kapitałową WASKO, gdzie zaczynał pracę jako analityk systemów łączności komputerowej, a począwszy od 2004 roku zajmował kolejno stanowiska: Kierownik Zespołu Systemów Zarzadzania, Dyrektor Działu Wsparcia Sprzedaży, Dyrektor Departamentu Wdrożeń i Serwisu, Z-ca Dyrektora Generalnego.

Od kwietnia 2010 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu w ENTE Sp. z o.o., a od maja 2011 roku zajmuje stanowisko Dyrektora Generalnego.

Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobyte podczas realizacji licznych projektów z dziedziny: elektroniki, informatyki, telekomunikacji, transportu, przemysłu, itp. Jest uczestnikiem wielu szkoleń i posiadaczem certyfikatów, do których należą m.in.:

  • PRINCE2 Foundation Certificate
  • ITIL Foundation Certificate
  • Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzula "TAJNE" i "POUFNE"
  • Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego oznaczonych klauzula "NATO SECRET" i "NATO CONFIDENTIAL"
  • Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych Unii Europejskiej oznaczonych klauzula "EU SECRET" i "EU CONFIDENTIAL"
  • Zaświadczenie potwierdzające przygotowanie zawodowe do wykonywania i kierowania działalnością gospodarcza w zakresie:
    • wytwarzania urządzeń i systemów elektronicznych inicjujących wybuch, urządzeń zasilających oraz generatorów do wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym określonym w WT II ust. 1, WT III ust. 1-4, WT XIII i WT IV ust 10 załącznika nr 2 właściwego rozporządzenia oraz obrotu tymi urządzeniami i technologią w tym zakresie,
    • wytwarzania i obrotu wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, określonym w pozycji WT VI ust. 1 i 3 oraz WT XI załącznika nr 2 oraz obrotu technologią dotyczącą wymienionych wyrobów.

W 2013 roku został odznaczony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Złotym Krzyżem Zasługi.