Logo Ente

Stacja prób

STACJA PRÓB TRAKCYJNYCH SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH

Podczas remontu taboru kolejowego często występuje konieczność remontu lub weryfikacji stanu elektrycznych silników trakcyjnych. Dotyczy to wszystkich środków transportu: kolei, tramwajów, pojazdów metra. Badania takie wykonuje się na tzw. stacjach prób.

Współcześnie w rozwiązaniach pojazdów trakcyjnych, funkcjonują równocześnie napędy prądu przemiennego i napędy prądu stałego. Te nowsze opierają się już raczej wyłącznie na silnikach indukcyjnych klatkowych i dotyczy to tak kolei, metra, jak i pojazdów tramwajowych. Nadal jednak są i będą w najbliższej przyszłości eksploatowane pojazdy starsze, wykorzystujące szeregowe silniki prądu stałego.

Oba typy silników ze względu na intensywny sposób eksploatacji wymagają okresowych remontów oraz badań, których tryb określają wymagania producenta, a w normach opisane są jako próba wyrobu. Przykładowo dla silników indukcyjnych klatkowych sposób działania jest opisany w normie PN-EN 60349-2 i składa się na niego typowe dla takich maszyn: próba biegu jałowego, próba zwarcia oraz test mechaniczny ze zwiększeniem prędkości ponad maksymalną dopuszczalną dla silnika.

Dodatkowo wykonuje się badania: wytrzymałości izolacji, pomiary luzu promieniowego po wymianie łożysk, sprawdzenie bicia końca wału, badania wibracji, pomiar rezystancji uzwojeń czy kontrolę czujnika prędkości. W ostatnich latach zbudowaliśmy stacje prób dla trakcyjnych silników indukcyjnych klatkowych oraz dla silników prądu stałego. Obie stacje pozwalają na wykonanie niezbędnych badań w ramach próby wyrobu. Stacje prób bazują na specjalizowanych zasilaczach energoelektronicznych, pozwalają¬cych na niskostratne przetwarzanie energii elektrycznej.

Badania wykonywane na stacji prób silników prądu stałego:

  • próba biegu jałowego
  • próba drgań
  • próba wytrzymałości mechanicznej
  • próba nagrzewania
  • badanie punktów charakterystyki mechanicznej
  • próba komutacji

Badania wykonywane na stacji prób silników prądu przemiennego:

  • próba biegu jałowego
  • próba wytrzymałości mechanicznej
  • próba zwarcia

Pytania dotyczące oferty zamówień i sprzedaży prosimy kierować na:

Do pobrania:


pdf Stacja prób (556 KB)

Stacja Prób 4
Stacja Prób 1
Stacja Prób 2
Stacja Prób 6
Stacja Prób 7
Stacja Prób 3

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Ok