Logo Ente

Awia Horyzont

WYKRYWANIE KOLIZJI NA DRODZE MASZYNA-CZŁOWIEK

AWIA Horyzont® przeznaczony jest dla przedsiębiorstw każdego typu, wszędzie tam gdzie znaczącą rolę w procesach logistycznych odgrywa transport wewnętrzny. System wpływa na polepszenie stanu BHP w zakładach pracy poprzez zmniejszenie liczby oraz skutków wypadków komunikacyjnych z udziałem pracowników i środków transportu.

Doskonale sprawdza się, jako element wsparcia w organizacji ruchu podnośnikowych wózków jezdniowych w transporcie wewnątrzzakładowym. To zaawansowany technologicznie, autorski system wspomagający bezpieczne prowadzenie pojazdu w warunkach ograniczonej widoczności, który:

  • monitoruje strefę wokół pojazdu
  • wskazuje na kolorowym terminalu kierowcy kierunek zbliżającej się osoby oraz jej odległość do pojazdu z podziałem na 3 zakresy
  • ostrzega kierowcę za pomocą sygnałów optyczno-akustycznych o obecności pracownika
  • wykrywa osoby wyposażone w nadajnik w promieniu do 18 metrów wokół pojazdu (nawet do 30 metrów na otwartym terenie)

Przeznaczenie systemu:

System poprawia bezpieczeństwo pracowników na terenie firm produkcyjnych, magazynów, stref przeładunkowych. Diametralnie poprawia proces orientacji kierowcy w terenie poprzez odpowiednio wczesne ostrzeżenie o możliwości wystąpienia kolizji typu maszyna - człowiek.

System AWIA Horyzont® został nagrodzony GRAND PRIX SAWO 2016 w kategorii: Środki ochrony indywidualnej, zbiorowej oraz wyróżniony ZŁOTYM MEDALEM MTP SAWO 2016, ZŁOTYM MEDALEM WYBÓR KONSUMENTÓW SAWO 2017 i NAGRODĄ II STOPNIA w 44. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy, a także NAGRODĄ PLATYNOWĄ podczas Targów INTARG 2017.  

Awia Horyzont Statuetka Grand Prix SAWO 2016
AWIA Horyzont Złoty Medal SAWO 2016
Zoty Medal 2017 Wybor Konsumentow
AWIA Horyzont Nagroda 2 Stopnia W Kategorii Rozwiązania Techniczne I Technologiczne Ststuetka
Nagroda Platynowa TRAKO 2017

System jest oferowany i sprzedawany na rynku niemieckim przez firmę Sicherheits-Systeme Zimmermann GmbH pod marką SSZ® Echo Guard.

Pytania dotyczące oferty zamówień i sprzedaży prosimy kierować na:

Do pobrania:


pdf Awia Horyzont (2.95 MB)

 

AWIA Horyzont Terminal
AWIA Horyzont Nadajnik Osobisty
AWIA Horyzont Detektor Kierunkowy