Logo Ente

GLOROS XLE

PRZELICZNIK OBJĘTOŚCI GAZU

Przelicznik GLOROS XLE jest mikroprocesorowym urządzeniem służącym do pomiaru i rejestracji objętości gazu, po przeliczeniu na warunki bazowe (101.325 kPa i 0 °C).

Przelicznik objętości gazu jest mikroprocesorowym urządzeniem umożliwiającym współpracę z gazomierzami z wyjściami impulsowymi oraz gazomierzami zwężkowymi realizującego pomiary rozliczeniowe gazu ziemnego, koksowniczego oraz wielkopiecowego. Służy do pomiarów, rejestracji przepływu objętości gazu, pomiaru i rejestracji z wejść analogowych impulsowych.

Funkcjonalność przelicznika:

 • pomiar i rejestracja objętości oraz strumienia mierzonego, przeliczenie objętości oraz strumienia na warunki bazowe oraz na definiowane przez użytkownika warunki kontraktowe
 • współpraca z wieloma ciągami pomiarowymi
 • współpraca z chromatografami
 • współpraca z nawanialnią
 • komunikacja z przelicznikiem poprzez interfejsy szeregowe RS-232, RS-422, RS-485, LAN, wbudowany modem GSM/GPRS/CSD z wykorzystaniem protokołów GazModem2, ModBus RTU, ModBus ASCII, ModBus TCP
 • możliwość odczytania i składowania konfiguracji przelicznika oraz zapisów archiwalnych poprzez interfejs USB z wykorzystaniem pamięci masowej „Pen Drive”
 • bezpieczeństwo oprogramowania zgodnie z WELMEC 7.2
 • autentykacja odczytywanej i zapisywanej konfiguracji przelicznika oraz danych archiwalnych kluczem prywatnym SHA
 • interfejs WWW umożliwiający podgląd najważniejszych parametrów przelicznika z poziomu przeglądarki internetowej
 • możliwość wysyłania danych dobowych z przelicznika na określony adres email
 • możliwość synchronizacji zegara przelicznika z serwera czasu NTP
 • wykorzystywany algorytm SGERG-88 do obliczenia współczynnika ściśliwości gazu - możliwość zaimplementowania dowolnego algorytmu obliczeniowego
 • modułowa budowa - każda karta wejść lub wyjść jest wyposażona we własny zestaw zacisków połączeniowych, umożliwia to łatwą zmianę lub rozbudowę konfiguracji urządzenia
 • wysoka jakość i niezawodność, urządzenie jest zaprojektowane i produkowane zgodnie z certyfikowanym systemem jakości ISO 9001
 • dołączone oprogramowanie „GLOROS XLE Konfigurator” umożliwia
 • odczyt i zapis konfiguracji przelicznika poprzez interfejsy RS-232, RS-422, RS-485, GSM/GPRS/CSD, LAN
 • import i eksport konfiguracji z wykorzystaniem pamięci masowej „Pen Drive”

Dołączone oprogramowanie „GLOROS XLE” umożliwia:

 • odczyt danych bieżących, archiwalnych oraz zdarzeń i alarmów
 • archiwizowanie danych do znajdującej się na komputerze PC bazy danych(MS Access)
 • prezentację danych zapisanych bazie w postaci graficznej.

Dołączone oprogramowanie „GLOROS XLE Weryfikator” umożliwia:

 • sprawdzenie autentyczności wyeksportowanych danych archiwalnych z przelicznika
 • sprawdzenie autentyczności pliku konfiguracyjnego przelicznika

Urządzenie jest zgodne z normami:

 • Certyfikat Badania Typu WE NR PL 08 003/MI-002
 • PN‐EN 50014:2004
 • PN‐EN 50020:2005
 • PN-EN 60079-0:2006
 • PN-EN 60079-11:2007

Pytania dotyczące oferty zamówień i sprzedaży prosimy kierować na:

Do pobrania:


pdf Gloros XLE (221 KB)

 

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Ok