Logo Ente

AWIA SDIP

KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA DLA POJAZDÓW TRANSPORTU PUBLICZNEGO

AWIA SDIP  to zintegrowany system wspomagający zarządzanie informacją o ruchu pasażerskim. System składa się z urządzeń pokładowych zainstalowanych w pojeździe oraz aplikacji zarządzającej dostępnej z poziomu centrum dyspozytorskiego.

Urządzenia pokładowe, poprzez moduł centralny, komunikują się z aplikacją zarządzającą, której podstawowym zadaniem jest sterowanie urządzeniami pokładowymi, przetwarzanie, archiwizacja i prezentacja danych. Budowa systemu ma otwarty charakter pozwalający na dowolne zestawianie poszczególnych komponentów.

Dynamiczny rozkład jazdy

Umożliwia wyświetlanie na zainstalowanym w kabinie maszynisty panelu z ekranem dotykowym, aktualnego rozkładu jazdy wraz z ostrzeżeniami stałymi. Zawartość i szata graficzna wyświetlanego rozkładu jazdy jest w pełni zgodna ze Służbowym Zeszytem Rozkładu Jazdy. Terminal umożliwia manualne przewijanie rozkładu jazdy oraz automatyczne według aktualnej pozycji GPS pojazdu. Aktualizacja rozkładu jazdy odbywa się bezprzewodowo poprzez moduł GSM automatycznie lub manualnie.

Dynamiczny Rozkład Jazdy 1
Dynamiczny Rozkład Jazdy 2
Dynamiczny Rozkład Jazdy 3
Dynamiczny Rozkład Jazdy 4

Informacja pasażerska

Składa się z modułu zapowiedzi głosowych, tablic wewnętrznych w postaci monitorów LCD oraz tablic zewnętrznych LED. Na tablicach zewnętrznych wyświetlana jest statyczna informacja o kierunku jazdy (relacji pociągu), natomiast na monitorach LCD wyświetlana jest informacja w formie graficznej o aktualnej pozycji pojazdu na trasie. Moduł zapowiedzi głosowych emituje komunikaty głosowe o aktualnej pozycji na trasie oraz zdefiniowane komunikaty specjalne. Komunikaty głosowe generowane są przy użyciu syntezatora mowy. Istnieje możliwość wyświetlania audio-wizualnych materiałów reklamowych na wewnętrznych monitorach LCD.

Tablica Czołowa 1
Tablica Boczna
Kamera Wewnetrzna I Tablica
Panel TS22

Emisja reklam

Umożliwia prezentację dowolnego przekazu multimedialnego na ekranach LCD umieszczonych wewnątrz pojazdów. Treść wyświetlanej reklamy może być uzależniona od położenia pojazdu w oparciu o system GPS.

Ente SDIP Emisja reklam
Ente SDIP Emisja reklam
Ente SDIP Emisja reklam
Ente SDIP Emisja reklam

Monitoring wideo

Umożliwia rejestrację obrazu: z wnętrza pojazdu, z kamer bocznych pełniących funkcję lusterek, z kamer szlakowych, z kamer na dachu pojazdu, służących do obserwacji pantografów i trakcji napowietrznej. Maszynista ma pełną swobodę manualnego wyboru kamery lub grupy kamer z których chce oglądać obraz na monitorze. Sekwencja przełączania się wyświetlanego na monitorze obrazu pomiędzy kamerami zewnętrznymi i wewnętrznymi może być sterowana także automatycznie lub poprzez GPS, np. przy wjeździe składu na stację kolejową (wyświetlany jest obraz z kamer bocznych). Po opuszczeniu stacji, na monitorze wyświetla się obraz z kamer w przestrzeni pasażerskiej. System może być oparty na kamerach analogowych bądź cyfroente systemy zintegrowanewych.

Ts10 Monitoring 2
Panel Ts10 1
Kamera Lusterkowa
Kamera Wewnetrzna

Zliczanie potoków pasażerskich

System składa się z czujników (kamer stereoskopowych) umieszczonych nad każdymi drzwiami. Zliczana jest ilość pasażerów wsiadających i wysiadających dla każdej stacji/przystanku na trasie przejazdu. Dane są wysyłane w czasie rzeczywistym do centrum nadzoru. Dokładność pomiaru wynosi co najmniej 95%.

passenger counter
passenger counter
passenger counter diagram
passenger counter diagram

Pytania dotyczące, oferty, zamówień i sprzedaży prosimy kierować na:

Do pobrania


pdf AWIA SDIP (2.34 MB)

 

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Ok