Logo Ente

PROTOTYP PRZELICZNIKA OBJĘTOŚCI GAZU

ENTE Sp. z o.o. wykonywała prace badawczo - rozwojowe w ramach projektu celowego pt.: „System do pomiarów rzeczywistych wartości energii przenoszonej przez gaz ziemny do celów rozliczeniowych i technologicznych”.
W ramach projektu został zaprojektowany i wykonany przelicznik gazu GLOROS XLE. Przelicznik jest mikroprocesorowym urządzeniem służącym do pomiaru i rejestracji objętości gazu, po przeliczeniu na warunki bazowe.

Termin realizacji projektu: 01.03.2006 r. - 31.12.2007 r.

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY JEST Z BUDŻETU PAŃSTWA W RAMACH PROJEKTU CELOWEGO MINISTERSTWA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

PROTOTYP STATYCZNEJ PRZETWORNICY

ENTE Sp. z o.o. wykonywała prace badawczo - rozwojowe prototypu statycznej przetwornicy z nowej generacji transformatorem wykonanym z materiałów szybkoschładzanych, w ramach projektu celowego pt. „Technologia wytwarzania i zastosowanie magnetycznie miękkich stopów szybkoschładzanych w przemyśle energoelektronicznym i elektrotechnicznym”.

Termin realizacji projektu: 01.02.2006 r. - 30.06.2008 r.

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UE - EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO ORAZ BUDŻETU PAŃSTWA W RAMACH SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW

Inteligentny system zarządzania transportem publicznym

ENTE Sp. z o.o. realizowało prace związane z tworzeniem sieci innowacji i transferu technologii dla potrzeb transportu publicznego Miasta Katowice, w ramach projektu pt. „Śląski Klaster inteligentny system zarządzania transportem publicznym”.

Termin realizacji projektu: Luty 2006 - Grudzień 2007

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UE - EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY ORAZ BUDŻETU PAŃSTWA W RAMACH ZINTEGROWANEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWOJU REGIONALNEGO.

PROJEKT REALIZOWANY POD NADZOREM URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO.

System oświetlenia zewnętrznego HBLED

ENTE Sp. z o.o. w latach 2010-2012 realizowało projekt pt.: „Energooszczędny i inteligentny system oświetlenia zewnętrznego bazujący na technologii HBLED”. Celem projektu było stworzenie systemu oświetlenia zewnętrznego przyjaznego dla środowiska pozwalającego na uzyskanie znacznych oszczędności energii.

Termin rezliacji projektu: 01.08.2010 r. - 30.09.2012 r.

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

ELEKTRONICZNA PLATFORMA E MEDYCZNA

„CUSTOM-IMD – SME supply chain integration for fully customizable medical implants, using new biomaterials and rapid manufacturing technologies to enhance the quality of life for UE Citizens”.

Celem projektu było stworzenie elektronicznej platformy e-medycznej, która umożliwiała zarządzanie on-line procesem produkcji dedykowanych implantów medycznych, rozpoczynając od zbierania danych pacjentów, poprzez projektowanie poszczególnych elementów, kończąc na dostarczeniu do szpitala wysterylizowanych, gotowych do wszczepienia implantów. Platforma zawiera specjalny protokół w celu zapewnienia poufności danych osobowych pacjentów jak i całego procesu.

Termin realizacji projektu: 01.02.2007 r. - pierwotna data zakończenia 31.01.2011 r.

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UE W RAMACH 6. PROGRAMU RAMOWEGO PRIORYTET 3 NANOTECHNOLOGIA I NANONAUKA, MATERIAŁY WIELOFUNKCYJNE ORAZ NOWE PROCESY I URZĄDZENIA PRODUKCYJNE

Perymetryzacja lotnisk

ENTE Sp. z o.o. we współpracy z Wojskową Akademią Techniczną realizowało projekt rozwojowy z obszaru obronności i bezpieczeństwa państwa pt. "Opracowanie demonstratora technologii na potrzeby wykonania prototypu systemu monitorowania lotnisk".
Celem projektu była konstrukcja demonstratora technologii systemu monitorującego krytyczne elementy infrastruktury portów lotniczych wraz z opracowaniem procedur bezpieczeństwa dla infrastruktury monitorującej oraz innowacyjnego w warunkach krajowych rozwiązania pozwalającego na weryfikację tożsamości pasażerów na bazie identyfikacji cech biometrycznych. System dodatkowo zawierał moduł wspomagający działania dyspozytorskie w sytuacji wystąpienia działań kryzysowych, zintegrowany z systemami dyspozytorskimi Centrum Powiadamiania Ratunkowego.

Termin realizacji projektu: 07.12.2010 r. - 06.12.2012 r.

PROJEKT STANOWI PRACĘ NAUKOWĄ FINANSOWANĄ ZE ŚRODKÓW NA NAUKĘ W LATACH 2010-2011 JAKO PROJEKT ROZWOJOWY

Bezpieczna transmisja radiowa

ENTE Sp. z o.o. we współpracy z Politechniką Śląską realizowało projekt celowy z obszaru obronności i bezpieczeństwa państwa pt. "Opracowanie technologii oraz uruchomienie produkcji urządzeń do bezpiecznej transmisji radiowej".
Celem projektu było opracowanie kompleksowego procesu produkcji urządzeń stacji bazowych i klienckich do bezpiecznej transmisji radiowej w technologii WiMax. Urządzenia wsparte były oprogramowaniem zarządczym i diagnostycznym umożliwiającym ocenę i kontrolę poprawności działania urządzeń i przesyłanych treści. Projekt zakładał wykonanie urządzeń radiowych odpornych na zakłócenia. Dodatkowo w ramach projektu zostały zaimplementowane algorytmy zapewniające bezpieczną, szyfrowaną transmisję danych pomiędzy stacją bazową a terminalami systemu.

Termin realizacji projektu: 22.12.2010 r. - 30.04.2013 r.

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW NA NAUKĘ W LATACH 2010-2011 JAKO PROJEKT CELOWY

Klaster Nowoczesnych Systemów Transportowych

ENTE Sp. z o.o. we współpracy ze Stowarzyszeniem Nostra realizowało projekt, którego celem było przede wszystkim wspomaganie transferu wiedzy, technologi i innowacji z branży kolejowej w województwie śląskim.

Realizacja projektu pozwoliło na rozwój w branży i zacieśnianie współpracy pomiędzy różnymi sektorami gospodarki.

Termin realizacji projektu: 01.09.2013 - 31.01.2015 r.

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2007-2013

zinttegrowany system wspomagania zarządzanie informacją o kolejowym ruchu pasażerskim

ENTE Sp. z o.o. jako lider konsorcjum zawartego z Politechniką Śląską, Wydziałem Transportu realizowało projekt pod tytułem: "Zintegrowany System Wspomagający Zarządzanie Informację o Kolejowym Ruchu Pasażerskim". Projekt realizowany był w ramach Przedsięwzięcia Narodowego Centrum Badań i Rozwoju DEMONSTRATOR+ Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej.
Głównym celem realizowanego przedsięwzięcia było wzmocnienie transferu wyników badań do gospodarki poprzez wsparcie przedsięwzięć w zakresie opracowania nowej technologii lub produktu obejmującego przetestowanie opracowanego rozwiązania w skali demonstracyjnej.

Celem realizowanego projektu była budowa prototypu Zintegrowanego Systemu Wspomagającego Zarządzanie Informacją o Kolejowym Ruchu Pasażerskim posiadającego cechy wyróżniające go spośród innych produktów oferowanych na rynku oraz przetestowanie go w skali demonstracyjnej
w warunkach rzeczywistych w celu jego skomercjalizowania i wprowadzenia do działalności gospodarczej.

Realizacja celu głównego przyczyniła się do:

  • zwiększenia bezpieczeństwa kolejowego ruchu pasażerskiego,
  • optymalizacji kosztów eksploatacji taboru kolejowego,
  • zwiększenie komfortu podróżnych oraz obsługi,
  • zwiększenia wykorzystania w gospodarce innowacyjnych rozwiązań,
  • wzmocnienia trwałej współpracy Lidera z jednostką naukową,

Termin realizacji projektu: 01.09.2013 r. - 28.02.2015 r.

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

klaster prosumencki

ENTE Sp. z o.o. we współpracy z Regionalną Izbą Przemysłowo-Handlową z siedzibą w Gliwicach realizowało projekt pn. „Utworzenie Centrum Pomiarowo-Rozliczeniowego dla niektórych sektorów infrastrukturalnych oraz działalności prosumenckiej", w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działania 5.1 – Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Głównym celem stworzenia klastra było skupienie i usprawnienie działania poszczególnych przedstawicieli z sektora ciepła, wody, gazu i energii elektrycznej wraz z otaczającymi instytucjami (naukowymi, instytucjonalnymi, administracyjnymi) w celu utworzenia konkurencyjnego i innowacyjnego skupiska przedsiębiorców o określonym profilu. Nadrzędnym celem utworzenia klastra było wdrożenie i świadczenie wsparcia dla:

  • operatorów dystrybucji mediów
  • sprzedawców oraz wytwórców mediów w zakresie pozyskiwania danych pomiarowych
  • rozliczenia usług oraz obsługi odbiorców końcowych, działając zgodnie z uchwalonymi przez członków Unii Europejskiej członków, w tym Polski PAKIETÓW LIBERALIZACYJNYCH mających za zadanie zapewnienie efektywnego, bezpiecznego i konkurencyjnego rynku dostawców poszczególnych mediów.

Termin realizacji projektu: 01.09.2013 - 31.12.2015 r.

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

 

 

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Ok