Logo Ente

Klaster Prosumencki

klaster prosumencki

ENTE Sp. z o.o. we współpracy z Regionalną Izbą Przemysłowo-Handlową z siedzibą w Gliwicach realizowało projekt pn. „Utworzenie Centrum Pomiarowo-Rozliczeniowego dla niektórych sektorów infrastrukturalnych oraz działalności prosumenckiej", w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działania 5.1 – Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Głównym celem stworzenia klastra było skupienie i usprawnienie działania poszczególnych przedstawicieli z sektora ciepła, wody, gazu i energii elektrycznej wraz z otaczającymi instytucjami (naukowymi, instytucjonalnymi, administracyjnymi) w celu utworzenia konkurencyjnego i innowacyjnego skupiska przedsiębiorców o określonym profilu. Nadrzędnym celem utworzenia klastra było wdrożenie i świadczenie wsparcia dla:

  • operatorów dystrybucji mediów
  • sprzedawców oraz wytwórców mediów w zakresie pozyskiwania danych pomiarowych
  • rozliczenia usług oraz obsługi odbiorców końcowych, działając zgodnie z uchwalonymi przez członków Unii Europejskiej członków, w tym Polski PAKIETÓW LIBERALIZACYJNYCH mających za zadanie zapewnienie efektywnego, bezpiecznego i konkurencyjnego rynku dostawców poszczególnych mediów.

Termin realizacji projektu: 01.09.2013 - 31.12.2015 r.

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

 

 

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Ok