Polityka Personalna


W ENTE najważniejsi są ludzie i to temu założeniu poświęcona jest w całości Polityka Personalna firmy. Świadomość konieczności budowania przyjaznej atmosfery pracy w ENTE wynika bezpośrednio z przyjętego przez Zarząd Spółki założenia, że to pracownicy są najcenniejszym zasobem firmy i siłą napędową jej funkcjonowania.

Polityka personalna

Cele

Celem priorytetowym Polityki Personalnej jest budowanie zaangażowania pracownika. Chodzi o uświadamianie każdej zatrudnionej osobie, jak istotne znaczenie ma jej praca i jak wielką rolę odgrywa w funkcjonowaniu ENTE. Chodzi także o umożliwienie odczuwania dumy z pracy właśnie w tej, a nie innej Spółce.

O przyjęciu powyższego celu Polityki Personalnej zadecydowało przekonanie Zarządu, że tylko dobrze poinformowany, zaangażowany, mający poczucie wspólnych dążeń pracownik, podejmuje decyzje gwarantujące osiąganie wyznaczonych celów strategicznych firmy.


Polityka personalna

Zasady i wartości

Niezbędnym warunkiem zaangażowania pracowników jest przejrzystość i zgodność zasad oraz wartości, na których opiera się kultura organizacyjna Spółki.


Polityka personalna

Benefity

Tworzenie optymalnych warunków na stanowiskach pracy, atrakcyjne i adekwatne do wkładu pracy wynagrodzenie oraz możliwość korzystania z pakietu socjalnego, w tym Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, to przejaw troski Zarządu o zapewnienie pracownikom stabilizacji. Ponadto, karta Benefit oraz opieka medyczna w postaci pakietu Medicover ma zapewnić pracownikom bezpieczeństwo oraz komfort w trakcie pracy i wypoczynku.

Z kolei dbałość o wewnętrzną komunikację, relacje między pracownikami i przyjazną atmosferę ma prowadzić do wytworzenia poczucia przynależności i identyfikacji z firmą. Dzięki możliwości wykazania się inicjatywą i przedsiębiorczością, które wspiera Zarząd, pracownik uzyskuje poczucie zaangażowania i realnego wpływu na działania podejmowane w Firmie.

Zarząd ENTE dokłada wszelkich starań, aby pracownicy mieli możliwość ustawicznego doskonalenia się oraz rozwoju własnych kompetencji.