Prototyp przelicznika objętości gazu

Termin realizacji projektu:
01.03.2006 r. - 31.12.2007 r.

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY JEST Z BUDŻETU PAŃSTWA W RAMACH PROJEKTU CELOWEGO MINISTERSTWA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

System do pomiarów rzeczywistych wartości energii przenoszonej przez gaz ziemny do celów rozliczeniowych i technologicznych

ENTE Sp. z o.o. wykonywała prace badawczo - rozwojowe

w ramach projektu celowego pt.: „System do pomiarów rzeczywistych wartości energii przenoszonej przez gaz ziemny do celów rozliczeniowych i technologicznych”.
W ramach projektu został zaprojektowany i wykonany przelicznik gazu GLOROS XLE. Przelicznik jest mikroprocesorowym urządzeniem służącym do pomiaru i rejestracji objętości gazu, po przeliczeniu na warunki bazowe.