Prototyp statycznej przetwornicy

Termin realizacji projektu:
01.02.2006 r. - 30.06.2008 r.

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UE – EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO ORAZ BUDŻETU PAŃSTWA W RAMACH SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW

Technologia wytwarzania i zastosowanie magnetycznie miękkich stopów szybkoschładzanych w przemyśle energoelektronicznym i elektrotechnicznym

ENTE Sp. z o.o. wykonywała prace badawczo - rozwojowe

prototypu statycznej przetwornicy z nowej generacji transformatorem wykonanym z materiałów szybkoschładzanych, w ramach projektu celowego pt. „Technologia wytwarzania i zastosowanie magnetycznie miękkich stopów szybkoschładzanych w przemyśle energoelektronicznym i elektrotechnicznym”.