Stacja prób silników

elektrycznych

Stacja prób silników elektrycznych umożliwia kompleksową diagnostykę trakcyjnych silników elektrycznych zarówno prądu przemiennego, jak i stałego. Pozwala na wykonywanie niezbędnych badań w ramach próby wyrobu. Bazuje na zasilaczach energoelektronicznych, które pozwalają na niskostratne przetwarzanie energii elektrycznej. Badania z wykorzystaniem stacji prób silników znajdują zastosowanie w przypadku napędu pojazdów szynowych (lokomotywy, tramwaje, metro) oraz przetwornic maszynowych tych pojazdów.

Koncepcja działania

Nadrzędnym elementem stacji prób jest moduł kontrolno-sterujący zbudowany w oparciu o sterowniki pomiarowe oraz specjalistyczne oprogramowanie kontrolno-sterujące. Moduł kontrolno-sterujący, wyposażony w dotykowy panel sterujący, stanowi przemysłowe stanowisko pracy operatora stacji prób. Z poziomu operatora przeprowadzenie prób sprowadza się jedynie do wyboru typu silnika, dla którego zdefiniowany jest harmonogram prób oraz wyboru konkretnej próby do realizacji. Istnieje też możliwość samodzielnego wprowadzania kolejnych silników do systemu.

Wszystkie pozostałe czynności, polegające na zadaniu wymaganych warunków zasilania i obciążenia oraz pomiarze parametrów pracy maszyny (takich, jak: napięcia, prędkość wirowania), odbywają się automatycznie. Efektem końcowym przeprowadzonych badań jest raport z wynikami wszystkich prób.

Stacja prób

Rodzaje badań

 • próba biegu jałowego
 • próba wytrzymałości mechanicznej
 • próba nagrzewania z kontrolą przyrostu temperatur łożysk, cewek, komutatora
 • pomiar intensywności drgań
 • wyznaczenie stopnia iskrzenia komutatora – obserwacja komutatora za pomocą kamer
 • wyznaczenie charakterystyki prędkości silnika w funkcji zadanego napięcia, stopnia wzbudzenia i obciążenia
 • kontrola napięcia wyjściowego przetwornicy dla zadanych warunków pracy (napięcie wejściowe, prąd obciążenia)

 • próba biegu jałowego
 • próba wytrzymałości mechanicznej
 • próba zwarcia
Oferowane możliwości

Obszary zastosowań

silników prądu przemiennego o mocy do 500 kW i napięciach: 380-500 V AC oraz 2200-2340 V AC

silników prądu stałego o mocy znamionowej do 600 kW i napięciach do 1800 V DC

przetwornic maszynowych o napięciach zasilania do 3600 V DC

Zalety systemu

 1. Automatyczna ocena poprawności wyników pomiarów
 2. Prostota obsługi i minimalne zaangażowanie operatora podczas wykonywania próby
 3. Wysoki poziom bezpieczeństwa zarówno personelu, jak i badanego silnika
 4. Silniki prądu stałego są badane w parach, co pozwala na znaczą oszczędność energii elektrycznej podczas prób
 5. Możliwość dostosowania systemu do specyficznych potrzeb Klienta
 6. Autoryzacja osób uprawnionych do obsługi za pomocą karty zbliżeniowej

Pobierz broszurę

broszura Pobierz broszurę
Kontakt

Masz pytania dotyczące oferty, zamówień lub sprzedaży?

Zadzwoń +48 32 33 82 200

lub napisz do nas na marketing@ente.com.pl