Strategmed I

Termin realizacji projektu:
01.09.2014 - 31.12.2016

PROJEKT FINANSOWANY PRZEZ NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU W RAMACH PROGRAMU STRATEGMED I

Strategmed I

Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych - Strategmed I

Wykorzystanie teletransmisji danych medycznych w celu poprawy jakości życia chorych z niewydolnością serca i redukcji kosztów ich leczenia – MONITEL-HF

Firma ENTE we współpracy z Śląskim Centrum Chorób Serca z siedzibą w Zabrzu realizuje w ramach umowy Konsorcjum projekt pn. „Wykorzystanie teletransmisji danych medycznych w celu poprawy jakości życia chorych z niewydolnością serca i redukcji kosztów leczenia (MONITEL-HF)” w ramach programu „Profilaktyka i leczenia chorób cywilizacyjnych” STRATEGMED I.

Celem projektu jest wytworzenie urządzeń do zdalnej diagnostyki pacjentów ze schorzeniami kardiologicznymi.