Strategmed II

Termin realizacji projektu:
01.10.2015 r. - 30.09.2019 r.

PROJEKT FINANSOWANY PRZEZ NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU W RAMACH PROGRAMU STRATEGMED II

Strategmed II

Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych - Strategmed II

Nowe narzędzia diagnostyki molekularnej i obrazowania w indywidualizowanej terapii raka piersi, tarczycy i gruczołu krokowego, akronim MILESTONE

Celem projektu jest wykorzystanie narzędzi wspierających decyzje o zakresie leczenia miejscowego lepiej rokujących nowotworów: piersi, tarczycy, gruczołu krokowego, a tym samym uzyskanie istotnej redukcji agresywności terapii onkologicznej i zmniejszenie jej społecznych i ekonomicznych kosztów, bez pogorszenia skuteczności terapii. Innowacyjne testy molekularne oparte będą o genomikę guza, uwzględniającą heterogenności jego utkania (materiał guza pobrany m. in. drogą nawigowanej biopsji).