Zintegrowany System Wspomagający Zarządzanie Informację o Kolejowym Ruchu Pasażerskim

Termin realizacji projektu:
01.09.2013 r. - 28.02.2015 r.

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

Zintegrowany System Wspomagający Zarządzanie Informację o Kolejowym Ruchu Pasażerskim

ENTE Sp. z o.o. realizowało projekt jako lider konsorcjum zawartego z Politechniką Śląską i Wydziałem Transportu

Projekt realizowany był w ramach Przedsięwzięcia Narodowego Centrum Badań i Rozwoju DEMONSTRATOR+ Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej.

Głównym celem realizowanego przedsięwzięcia było wzmocnienie transferu wyników badań do gospodarki poprzez wsparcie przedsięwzięć w zakresie opracowania nowej technologii lub produktu obejmującego przetestowanie opracowanego rozwiązania w skali demonstracyjnej.

Celem realizowanego projektu była budowa prototypu Zintegrowanego Systemu Wspomagającego Zarządzanie Informacją o Kolejowym Ruchu Pasażerskim posiadającego cechy wyróżniające go spośród innych produktów oferowanych na rynku oraz przetestowanie go w skali demonstracyjnej w warunkach rzeczywistych w celu jego skomercjalizowania i wprowadzenia do działalności gospodarczej.

Realizacja celu głównego przyczyniła się do:

  • zwiększenia bezpieczeństwa kolejowego ruchu pasażerskiego,
  • optymalizacji kosztów eksploatacji taboru kolejowego,
  • zwiększenie komfortu podróżnych oraz obsługi,
  • zwiększenia wykorzystania w gospodarce innowacyjnych rozwiązań,
  • wzmocnienia trwałej współpracy Lidera z jednostką naukową.