Znaki Zmiennej Treści - ZZT

Variable Message Signs - VMS

Tablice oraz znaki zmiennej treści stanowią istotny element współczesnych systemów zarządzania ruchem. Umożliwiają wyświetlanie dowolnych znaków drogowych, jak również informacji tekstowych. Stanowią duże ułatwienie dla kierowców, poprawiają bezpieczeństwo oraz usprawniają ruch drogowy. Można je stosować wszędzie tam, gdzie istnieje konieczność informowania np. o zmianie kierunku ruchu czy utrudnieniach na drodze.

Znaki Zmiennej Treści - ZZT

Opis

Znaki zmiennej treści mogą współpracować z innymi systemami, takimi jak: stacje pomiaru ruchu, systemy ważenia pojazdów, drogowe stacje pogodowe czy systemy do pomiaru prędkości i niezwłocznie wyświetlać kierowcom odpowiednie komunikaty.

Sterowanie znakami zmiennej treści może odbywać się autonomicznie lub zdalnie, z centralnego systemu zarządzania ruchem drogowym.

Znaki montowane są na konstrukcjach drogowych, wysięgnikach lub bramownicach, które dobierane są w zależności od rodzaju i rozmiaru znaku.

Urządzenia są zgodne z europejskimi normami i wytycznymi dla znaków zmiennej treści EN PN 12966, zakres rozmiarów A,B,C,D i E.

Znaki Zmiennej Treści - ZZT

Zalety

wykonane w technologii LED

mogą prezentować predefiniowane piktogramy oraz pola tekstowe - ilość oraz rodzaje piktogramów zależne są od wymagań Klienta

gwarantują doskonałą widoczność na drodze niezależnie od warunków atmosferycznych i pory dnia

pozwalają na dynamiczne wyświetlanie różnych treści, takich jak: informacje o warunkach ruchu, ostrzeżenia przed zagrożeniem lub utrudnieniem na drodze, sugerowane objazdy, etc.

Kontakt

Masz pytania dotyczące oferty, zamówień lub sprzedaży?

Zadzwoń +48 32 33 82 200

lub napisz do nas na marketing@ente.com.pl