Klaster prosumencki

Termin realizacji projektu: 01.09.2013 - 31.12.2015 r.

ENTE Sp. z o.o. we współpracy z Regionalną Izbą Przemysłowo-Handlową z siedzibą w Gliwicach zrealizowało projekt pn. „Utworzenie Centrum Pomiarowo-Rozliczeniowego dla niektórych sektorów infrastrukturalnych oraz działalności prosumenckiej”.

W ramach projektu zostało zbudowane Laboratorium Nowoczesnych Liczników i Elektroniki, które umożliwiło Członkom Klastra wyspecjalizowanie się w projektowaniu i produkcji zaawansowanych urządzeń elektronicznych dedykowanych rynkowi prosumenckiemu.

Usługi w ramach klastra prosumenckiego

W ramach utworzonego Laboratorium ENTE Sp. z o.o. oferuje następujące usługi:

  • konsultacje na etapie projektowania urządzeń elektronicznych służących do pomiaru różnego rodzaju mediów
  • projektowanie schematów elektrycznych inteligentnych liczników
  • projektowanie obwodów drukowanych dla liczników na bazie schematów elektrycznych
  • projektowanie obudów dla urządzeń elektronicznych przeznaczonych na rynek prosumencki
  • zakup podzespołów potrzebnych do montażu urządzeń elektronicznych do pomiaru mediów
  • produkcja modułów elektronicznych do liczników mediów (odczyt danych z licznika i bezprzewodowa transmisja danych do koncentratora)
  • projektowanie i produkcja Koncentratorów do Obsługi Inteligentnych Liczników umożliwiającego odczyt i transmisję danych pomiarowych z różnego typu liczników mediów
  • projektowanie optymalnych pod względem wydajności protokołów komunikacyjnych sieci liczników i analiza wydajności sieci