Kontakt

ENTE Sp. z o.o.

ul. Gaudiego 7, 44-100 Gliwice

tel.: +48 32 33 82 200
fax: +48 32 33 82 210
e-mail: ente@ente.com.pl
NIP: 631-230-21-68
REGON: 277230580

Dział Sprzedaży

tel.: +48 32 33 82 200
fax: +48 32 33 82 210

Zapytania ofertowe:
e-mail: marketing@ente.com.pl

Dział Serwisu

tel.: +48 32 33 82 200
fax: +48 32 33 82 210

Zgłaszanie incydentów:
e-mail: serwis@ente.com.pl

Rekrutacja

Przesyłanie aplikacji:
e-mail: praca@ente.com.pl

Media i PR

Propozycje współpracy:
e-mail: marketing@ente.com.pl

Ochrona danych

e-mail: ente@ente.com.pl
tel.: +48 32 33 82 200

Napisz do nas

    * pole obowiązkowe

    Wykonawca oświadcza, iż informacje o których mowa w art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (DZ.Urz.UE.L.nr 119) znajdują się na stronie internetowej – klauzula informacyjna. Zamawiający jest zobowiązany do przekazania ww. informacji każdej z osób wskazanych w Umowie, której dane osobowe Wykonawca będzie przetwarzać jako ich administrator.

    Wykonawca oświadcza, iż informacje o których mowa w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (DZ.Urz.UE.L.nr 119) znajdują się na stronie internetowej – klauzula informacyjna.