Szybki kontakt

Formularz kontaktowy

Zostaw wiadomość, nasz ekspert wkrótce się z Tobą skontaktuje.

Polityka jakości i Środowiska

Polityka Jakości i Środowiska

Klik

ENTE Sp. z o.o. specjalizuje się w projektowaniu systemów, urządzeń oraz oprogramowania z zakresu elektroniki, informatyki i automatyki. Zaprojektowane przez jej inżynierów rozwiązania z powodzeniem znajdują zastosowanie w firmach z branży kolejowej, tramwajowej, górniczej, czy przemysłowej. ENTE Sp. z o.o. jest wykonawcą zaawansowanych technologicznie systemów, integratorem wszystkich procesów począwszy od projektowania, produkcji, kontroli jakości, wdrożenia, a skończywszy na serwisie.

Firma pragnie dostarczać wyroby na najwyższym poziomie jakościowym, bezpieczne dla użytkownika w całym cyklu życia produktu oraz gwarantujące spełnienie wymagań i oczekiwań wszystkich swoich Klientów.

Aby tego dokonać, Zarząd ENTE Sp. z o.o. przyjął działania zmierzające do wdrożenia i stosowania na każdym stanowisku pracy Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2015 oraz standardu ISO/TS 22163:2017.

Cele

Polityka Jakości i Środowiska
Klik

W związku z powyższym firma podejmuje się realizacji następujących celów jakościowych oraz środowiskowych:

 • postępuje zgodnie z obowiązującymi wymaganiami prawnymi oraz wymaganiami wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem
 • zapobiega błędom produkcyjnym oraz awariom swoich systemów i urządzeń stale doskonaląc procesy wytwórcze oraz inwestując w park maszynowy
 • uznaje sugestie, najlepsze praktyki oraz doświadczenia zgłaszane przez Klientów, dostawców oraz pracowników
 • buduje świadomość pracowniczą w obszarze zarządzania jakością i środowiskiem poprzez uświadomienie wpływu wykonywanej przez nich pracy na jakość i środowisko
 • starannie dobiera i okresowo ocenia dostawców materiałów i usług
 • identyfikuje aspekty środowiskowe związane ze swoją działalnością oraz zarządza tymi aspektami
 • ogranicza negatywny wpływ na środowisko substancji chemicznych stosowanych w swoich produktach oraz procesach produkcyjnych, stosując się do wymagań dyrektywy RoHS
 • przeciwdziała zanieczyszczeniom środowiska związanym ze swoją działalnością, ograniczając poziomy emisji do powietrza oraz ilości wytwarzanych odpadów
 • prowadzi segregację odpadów produkcyjnych oraz przekazuje je wyspecjalizowanym podmiotom, które zajmują się ich odzyskiem i recyclingiem
 • prowadzi edukację proekologiczną wśród naszych klientów oraz dostawców
 • jest otwarta na uwagi środowiskowe stron zainteresowanych
 • monitoruje realizację celów jakościowych i środowiskowych
 • stale doskonali System Zarządzania Jakością i Środowiskiem dzięki wynikom auditów, przeglądów procesów oraz na podstawie wniosków od właścicieli procesów

Ww. elementy stanowią dane wejściowe do procesu przeglądu zarządzania. Powyższa Polityka Jakości i Środowiskowa została zakomunikowana w organizacji i podlega systematycznemu przeglądowi pod względem przydatności i aktualności. Gwarantem realizacji powyższej polityki jest osobiste, bezpośrednie zaangażowanie się Najwyższego Kierownictwa ENTE Sp. z o.o. we wdrażanie, utrzymywanie i doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem.

Kontakt

Pełnomocnik ds. ZSZ, e-mail: pzsz@ente.com.pl, tel.: 32 338 22 00