W tym miesiącu dostarczyliśmy do Kolei Śląskich Sp. z o.o. nasze rewolucyjne narzędzie służące do zarządzania krótkoterminowymi usługami przewozowymi - aplikację mobilną AWIA GO. U wspomnianego Klienta będzie ona służyć do administrowania Zastępczą Komunikacją Autobusową (ZKA).

 

Jak działa aplikacja mobilna AWIA GO? 

  • Aplikacja AWIA GO zastępuje terminal kierowcy. Można z niej korzystać na urządzeniach mobilnych posiadających system Android.
  • Kierowca loguje się do aplikacji za pomocą dedykowanego loginu i hasła. Po zalogowaniu się wybiera interesujący go pojazd i realizowane dla niego zadanie przewozowe.
  • Kierujący pojazdem ma wgląd w aplikacji do informacji o położeniu pojazdu względem rozkładu jazdy (opóźnienie/przyspieszenie) oraz o jego kolejnych przystankach.
  • Dane telemetryczne pojazdu, np. jego prędkość czy pozycja GPS, ewentualne opóźnienie są przesyłane do Aplikacji Zarządzającej AWIA SDIP®. W tym miejscu generowane są raporty, dzięki którym możliwa jest szybka kontrola i weryfikacja przejazdu danego środka transportu.
  • To wszystko ma miejsce bez konieczności instalowania jakichkolwiek fizycznych urządzeń w pojeździe (terminala kierowcy i innych). Ma to kluczowe znaczenie wszędzie tam, gdzie realizowana jest komunikacja zastępcza i stanowi optymalizację kosztową, oszczędność czasu oraz pomaga w sytuacjach, w których nie istnieje konieczność instalowania urządzeń na stałe.

 

Dla Kolei Śląskich Sp. z o.o. przygotowaliśmy również dodatkową wersję aplikacji, przeznaczoną dla kierownika pociągu. Dzięki temu może on w szybki sposób sprawdzić np. pozycję wszystkich pojazdów. Natomiast w sytuacji, gdy przejazd dla danej relacji jest realizowany w sposób łączony (np. pociąg-autobus-pociąg), kierownik pociągu posiada wiedzę na temat tego, gdzie znajdują się pojazdy, do których pasażerowie muszą się przesiąść.


Przy tej okazji nie możemy zapomnieć o jeszcze jednej kwestii, równie ważnej. Dla Kolei Śląskich przygotowaliśmy także pliki GTFS, czyli międzynarodowy format zapisu informacji o rozkładach jazdy i lokalizacji przystanków. Dzięki temu, wszystkie pojazdy KŚ, zarówno te kolejowe, jak i autobusy realizujące komunikację zastępczą, można zobaczyć na żywo w usłudze Google Maps. Teraz, wybierając daną stację kolejową lub przystanek na trasie pojazdów KŚ, ukazuje nam się ich rozkład jazdy. Jeśli mamy zaplanowaną podróż a pojazd znajduje się już w ruchu, to wówczas możemy sprawdzić jego aktualną pozycję w czasie rzeczywistym (GTFS Real Time) i jej odniesienie do rozkładu jazdy (dowiemy się dzięki temu, czy pociąg dojedzie na czas na naszą stację).

 

Jakie korzyści daje korzystanie z aplikacji AWIA GO?

  • Udostępnienie danych o lokalizacji pojazdów oraz realizacji rozkładu jazdy do systemów zewnętrznych za pomocą GTFS Real Time (np. Google Maps).
  • Szybka i pewna informacja o lokalizacji pojazdów Zastępczej Komunikacji Autobusowej.
  • Sprawozdawczość o wykonywanych przejazdach na potrzeby rozliczenia umów przewozowych.