Wszystkim Kolejarzom i Tramwajarzom składamy najserdeczniejsze życzenia.

 

Dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności oraz bezpiecznej i satysfakcjonującej pracy. Szerokich torów!

 

Zarząd i Pracownicy ENTE Sp. z o.o.